FLUORITA · CALCITA

Medidas: 80x50x53 mm 
Procendencia: Ruyuan Co., Shaoguan , Guangdong (China)

Código mineral: VMU0053

Date:septiembre 18, 2019
Ruyuan Co., Shaoguan , Guangdong , ChinaRuyuan Co., Shaoguan , Guangdong , ChinaRuyuan Co., Shaoguan , Guangdong , China