FLUORITA

Medidas: 78x40x40 mm 
Procendencia: Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan (China)

Código mineral: VMUV0019

Date:septiembre 19, 2019
Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, ChinaYaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, ChinaYaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, China