FLUORITA

Medidas: 55x40x55 mm 
Procendencia: Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan (China)

Código mineral: VMUV0020

Date:septiembre 19, 2019
Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, ChinaYaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, China.Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, China.Yaogangxian Mine, Yizhang Co., Chenzhou, Hunan, China.